Promocije in eventi

Promocijska oprema

Širok izbor standardne promocijske opreme z možnostjo grafične obeležbe in pripomočkov za promocije in degustacije. Za posebne zahteve razvijamo tudi promocijsko opremo po meri naročnika ter predstavljenih produktov.

Izvedba promocij

Organizacija promocij z lastno široko ekipo profesionalnihin komunikativnih promoterjev. Oblikovanje promocijskih strategij z uspešnimi rezultati, spletna platforma s pregledom nad stanjem promocij, poročili in podatki o prodaji.

Sejemske postavitve

Zasnova in oprema sejemskih postavitev spoudarkom na optimalni izrabi prostora ter atraktivnim predstavitvam izdelkov in storitev. Možnosti vgradnje standardne sejemske opreme ter razvoj lastnih komplementarnih materialov.

Oprema eventov

Nudimo oblikovanje in izdelavo opreme za grafično obeležbo in prodajnih mest za evente. Številni uspešno izvedeni projekti so garancija za zaupanje.

POP-UP postavitve

Konstrukcije za različne namene POP-UP postavitev na zunanjih in notranjih lokacijah. Popolna prilagoditev konstrukcije lokaciji in izdelkom.

Rezervirajte termin še danes!

Dovolite nam, da vam pomagamo.

Lastno konstruirane, industrijsko ter grafično oblikovane rešitve razvijamo popolnoma prilagojeno vašim željam in projektnim zahtevam.